Flekkefjord kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessted som holder til i Flekkefjord kultursenter Spira, Elvegaten 1. Kulturskolen er åpen for alle fra 6 år og oppover. En må søke om plass med søknadsskjema se her

Ved kulturskolen får elever anledning til å utvikle en basiskompetanse gjennom et bredt undervisningstilbud innenfor ulike kunst- og kulturformer. Samtidig vil opplæringen, etter hvert som elevene blir eldre, gi mulighet for fordypning.

Flekkefjord kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessted som holder til i Flekkefjord kultursenter Spira, Elvegaten 1. Deler av undervisningen er lagt til Sunde skole. Kulturskolen er åpen for alle fra 6 år og oppover. En må søke om plass med søknadsskjema se her

Det gis opplæringstilbud i

Musikk

Visuelle kunst

Dans

Teater

Undervisningen foregår ukentlig, enten enkeltvis eller i små grupper. Skolen følger skolerute hvis ikke noe annet er avtalt.

Ved kulturskolen får elever anledning til å utvikle en basiskompetanse gjennom et bredt undervisningstilbud innenfor ulike kunst- og kulturformer. Samtidig vil opplæringen, etter hvert som elevene blir eldre, gi mulighet for fordypning.

Flekkefjord kulturskole legger stor vekt på at elevene skal få delta i samspillaktiviteter og andre fellesaktiviteter. Kulturskolen vil legge til rette for at den enkelte skal føle tilhørighet med andre elever ved skolen. Dette gjøres gjennom gruppeundervisning der det er naturlig, og gjennom prosjekter, ulike forestillinger, utstillinger og konserter. Vi arbeider jevnlig med større tverrfaglig prosjekter som:

konserter i egen regi og i samarbeid med andre aktører.
teater- og danseforestillinger

utstillinger 

 

Flekkefjord kulturskole er opptatt av kvalitet og pedagogisk helhet, og vi utvikler for tiden fagplaner for de enkelte fagområder. Foresatte og elever vil ha krav på å få innsikt i gjeldende fagplan samt en orientering fra lærer på hvordan undervisningen vil bli lagt opp i forhold til fagplan.

Søknadsskjema aktuelt søknadsskjema

Kulturskolens vedtekter   vedtekter

Opplæringstilbud aktuelt  aktuelle opplæringstilbud

Følg oss på facebook Flekkefjord kulturskole facebook

 

 

1.1 Bibliotek populærkultur
1.2 Bibliotek
1.3 Bibliotek magasin
1.4 Studieceller
1.5 Møterom/A/V-rom
1.6 Bibliotekar
1.7 Blackbox
1.8 Klubblokale
1.9 Toaletter
 

2.1 Foajé
2.2 Kulturskole øvingsrom
2.3 Toaletter
2.4 Kiosk
2.5 Kinosal
2.6 Storsal
2.7 Backstage
2.8 Artistgarderober

 

3.1 Mezzanin
3.2 Storsal
3.3 Kinosal
3.4 Greenroom
3.5 Kontorer
3.6 Kulturskole billedkunst
3.7 Toaletter