Flekkefjord kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessted som holder til i Flekkefjord kultursenter Spira, Elvegaten 1. Kulturskolen er åpen for alle fra 6 år og oppover. 

Ved kulturskolen får elever anledning til å utvikle en basiskompetanse gjennom et bredt undervisningstilbud innenfor ulike kunst- og kulturformer. Samtidig vil opplæringen, etter hvert som elevene blir eldre, gi mulighet for fordypning.

 

Det gis opplæringstilbud i

MUSIKK

 • Grunnopplæring i musikk for 1. klasse = 5- og 6åringer (ettårstilbud i samarbeid med skolene og SFO)
 • Musikkarusell for 2. klasse = 7åringer (ettårstilbud i samarbeid med skolene og SFO).
 • Instrumentalundervisning på:
  • piano
  • rytmisk piano
  • keyboard
  • fiolin
  • bratsj
  • gitar
  • elgitar
  • bass
  • band
 • Musikkteknologi

TEATER

 • Kombitime med 3. klassinger. Dette er en innføring i teater- og visuell kunstfag. Teater og visuell kunst jobber sammen om dette.
 • Teater fra 4. klasse og oppover. Dette foregår i forskjellige grupper, hvor det deles inn etter alder og kompentanse.

VISUELL KUNST

 • Kombitime med 3. klassinger. Dette er en innføring i teater- og visuell kunstfag. Teater og visuell kunst jobber sammen om dette.
 • Teater fra 4. klasse og oppover. Dette foregår i forskjellige grupper, hvor det deles inn etter alder og kompentanse.

DANS

 • Dans for nybegynnere fra 8 år.
 • Dans for litt innøvde, forskjellige stilarter.
 • Dans for innøvde II, forskjellige stilarter.

Flekkefjord kulturskole er opptatt av kvalitet og pedagogisk helhet, og vi utvikler for tiden fagplaner for de enkelte fagområder. Foresatte og elever vil ha krav på å få innsikt i gjeldende fagplan samt en orientering fra lærer på hvordan undervisningen vil bli lagt opp i forhold til fagplan.

Følg oss gjerne på facebook.

SØKNADSFRIST

Semesteroppstart og ferier følger skoleruten. Du kan søke hele året men søknadsfristen er 30. april for neste skoleår. 
Søknadskjema for elevplass ved kulturskolen finner du elektronisk her.

Oppsigelse av elevplass må gjøres innen 15. mai.
OBS!: Hvis ikke blir eleven overført til neste skoleår! Søknadskjema for oppsigelse finner du elektronisk her.

Undervisningen foregår ukentlig, enten enkeltvis eller i små grupper. Skolen følger skolerute hvis ikke noe annet er avtalt.

Ved kulturskolen får elever anledning til å utvikle en basiskompetanse gjennom et bredt undervisningstilbud innenfor ulike kunst- og kulturformer. Samtidig vil opplæringen, etter hvert som elevene blir eldre, gi mulighet for fordypning.

Flekkefjord kulturskole legger stor vekt på at elevene skal få delta i samspillaktiviteter og andre fellesaktiviteter.
Kulturskolen vil legge til rette for at den enkelte skal føle tilhørighet med andre elever ved skolen.
Dette gjøres gjennom gruppeundervisning der det er naturlig, og gjennom prosjekter, ulike forestillinger, utstillinger og konserter.

 

Vi arbeider jevnlig med større tverrfaglig prosjekter som:

Konserter i egen regi og i samarbeid med andre aktører.
Teater- og danseforestillinger
Utstillinger

Flekkefjord kulturskole er opptatt av kvalitet og pedagogisk helhet, og vi utvikler for tiden fagplaner for de enkelte fagområder. Foresatte og elever vil ha krav på å få innsikt i gjeldende fagplan samt en orientering fra lærer på hvordan undervisningen vil bli lagt opp i forhold til fagplan.

Kulturskolens vedtekter   vedtekter

Opplæringstilbud aktuelt  aktuelle opplæringstilbud

Følg oss på facebook Flekkefjord kulturskole facebook

 

 

1.1 Bibliotek populærkultur
1.2 Bibliotek
1.3 Bibliotek magasin
1.4 Studieceller
1.5 Møterom/A/V-rom
1.6 Bibliotekar
1.7 Blackbox
1.8 Klubblokale
1.9 Toaletter
 

2.1 Foajé
2.2 Kulturskole øvingsrom
2.3 Toaletter
2.4 Kiosk
2.5 Kinosal
2.6 Storsal
2.7 Backstage
2.8 Artistgarderober

 

3.1 Mezzanin
3.2 Storsal
3.3 Kinosal
3.4 Greenroom
3.5 Kontorer
3.6 Kulturskole billedkunst
3.7 Toaletter