Fritidsklubb er et lavterskel tilbud for unge mellom 13 og 18 år. Klubben har åpen hver fredag fra kl 19 – 23. Klubben har som primærrom klubblokale og black box med egen inngang i Bryggesmauet. Klubben har et eget styre som består av ungdommer og daglig leder. Utenom vanlige klubbkvelder setter styret opp ulike prosjekter.

Ta kontakt dersom du ønsker å leie klubblokalet eller black box

1.1 Bibliotek populærkultur
1.2 Bibliotek
1.3 Bibliotek magasin
1.4 Studieceller
1.5 Møterom/A/V-rom
1.6 Bibliotekar
1.7 Blackbox
1.8 Klubblokale
1.9 Toaletter