Husets Innhold

Flekkefjord Kultursenter SPIRA åpnet september 2016. Kultursenteret er tegnet av arkitektene Helen & Hard og eies og drives av Flekkefjord kommune.

Type: poster

Storsal

Kino

Flekkefjord Kulturskole

Flekkefjord bibliotek

Spira fritidsklubb

Blackbox

Servering

Samarbeidspartnere

_
_
_