Utleiesatser Flekkefjord kultursenter SPIRA

December 21, 2015

Vedtatt i bystyret 17.12.15. 

Endelig utstyrsliste er ikke på plass, det må derfor taes forbehold vedrørende hva vi kan levere av tjenester og derfor prisen på teknisk utstyr. henviser forøvrig til utleiebetingelsenes punkt 1.5 : "  Utgifter til eventuelt innleid utstyr vil belastes leietaker". 

Brukerne av kultursenteret kan deles i 3 kategorier.

·         Interne brukere.

·         Eksterne faste brukere.

·         Sporadiske brukere.

 

·         Interne brukere er Flekkefjord kommunes kulturavdeling.  Disse vil ha daglig bruk av lokalene og vil være husets primære brukere.  Interne brukere har sine faste kjernerom/tid.

-          Kulturskolen -  vil ha egne dedikerte rom samt bruke fellesrom som blackbox og storsal ved behov.  Kjernerom :  kulturskole lokalene i 2 og 3 etg.  blackbox.

-          Kinoen - Kinosalen er dedikert til filmfremvisning og vil være primær-arena. Storsalen er og rigget for kinobruk og kan brukes når annet program ikke er satt opp i salen.  Kinoens lokaler egner seg og til seminarvirksomhet/undervisning og kan brukes til dette når de er ledig.

-          Biblioteket har store deler av første etasje til sin virksomhet.

-          Fritidsklubben - bruker primært klubb lokalet og Blackbox med gang, lager og toalettareal.  Egen inngang fra                      Bryggesmauet. Fritidsklubben bruker andre arealer i huset etter behov.

-          Turistinformasjon – samlokalisert med biblioteket, har eget kontor og hylleplass ved skrankearealet .

-          Administrasjon – kontorplasser i 3. etg.  Og 1. (bibliotek, Turistinfo)

-          Scene: produksjon og utleie-  Storsal, blackbox, klubb, møterom 1.etg., kino

 

Eksterne faste brukere, er lag/foreninger som har jevnlig bruk av rom på huset.  Disse søker 1 gang årlig (Muligens 2 utlysninger i begynnelsen).  Programansvarlig fremmer sak til utvalget (UOV) med disponeringsplan hvor fast bruk fastsettes en gang i året. 

Sporadiske brukere er enkelthenvendelser, og kan være foreninger, lag, profesjonelle , kommersielle arrangører og private.  Det store skillet i pris går på  prissettingen mot en kommersiell aktør / privat somleierhuset , og ideelle lag og foreninger. Ideele foreninger betaler omtrent halve grunnprisen for leie, dette er en støtte til foreningslivet og vil stimulere foreningslivet til bruk av kultursenteret.

Sporadiske brukere behandles løpende administrativt av programansvarlig.
 

I utgangspunktet leies følgende rom ut:

Storsal
Blackbox
Klubbrom
Møterom 1.etg.
Kino (konferanse)