Visuell Kunst

Visuelle kunstfag er et tilbud til elever fra 3. klasse og foregår i grupper. Elevene har minimum 90 minutter undervisning pr. uke som omfatter billedkunst, kunsthåndverk, digitale bilder, trykk, foto og andre aktuelle uttrykksformer som f. eksempel animasjonsfilm.

I undervisningen legges det vekt på å utvikle kreativitet og selvstendige uttrykk, og det gis en bred innføring i ulike teknikker. Basis er tegning, maling og skulptur/installasjon. Gleden og energien som ligger i å skape noe er vel så viktig som å oppnå målbare resultater og produkter.  Elevene blander farger, utforsker materialer og eksperimenterer innenfor mange ulike uttrykksformer og teknikker. Litt teori og kunsthistorie flettes inn underveis. I perioder undervises mer innen foto og animasjon. Utstillinger og presentasjoner av eget arbeid er også en viktig del i opplegget.

Lærer:
Joel Toledo

 
Undervisnings-dager:  
Mandag  kl. 15.30-17.00
  kl. 17.00-18.30
Tirsdag  kl. 17.00-18.30
  kl. 18.30-20.00 


Kombitime for 3. Klasse
Kombitime er ment som en grunnleggende innføring i teater og visuell kunst. Kulturskolen ønsker at elevene får kjennskap til begge kunstuttrykkene. Dette for å oppleve bredden og felles trekk i all kunstnerisk uttrykk. Elever får et halvt år med visuell kunst og et halvt år med teater ved våre faglærere. „Kombitime“ er et gruppetilbud for alle elever i kommunen på Sunde skole i SFO tiden, dvs. etter skolens kjernetid.

Lærere:
Julie Ibsgaard Munksgaard,
Joel Toledo

 
Undervisnings-dag:  
Onsdag   kl. 13.15-14.05 på Sunde skole

 

Visuell kunst for voksne
Vi har også et kurs for voksne som er en innføring i billedkunst. Her jobber man med blyant, tusj, kritt og maler med akryl, tempera og akvarell osv. Teori og kunsthistorie flettes inn.

 Lærer:
Joel Toledo
 
Undervisnings-dag:  
Mandag   kl. 18.20-20.30

Oppstart vårsemester: 11.02.2019 / 15 ganger / kostnad 3.300,- NOK

En må forplikte seg til hele kurset!

_
_
_